Sněmovní tisk 1002
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 29. 10. 0009. Návrh zákona rozeslán dne 29. 10. 2009 senátorům jako tisk 188/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ludmila Müllerová).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Jonáš Vítězslav, Bis Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1002/0 dne 5. 1. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 1. 2010 jako tisk 1002/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Rozpočet, Správa obcí a měst, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: alokace zdrojů, garantovaný příjem, přerozdělování příjmů, příděl rozpočtových prostředků, rozdělování příjmů, rozpočtová pravidla, rozpočtové zdroje, rozvod elektřiny, samosprávná obec

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)1002/0


ISP (příhlásit)