Sněmovní tisk 907
Vl. n. z. o akreditaci a dozoru nad trhem - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 9. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 907/0 dne 15. 9. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Ing. Gabriela Kalábková a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1422).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 14 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 907/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 907/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 907/3, který byl rozeslán 23. 10. 2009 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 1485).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 198, dokument 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 250, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 369).
  Návrh projednán dne 10. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 370).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2009.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 490/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Normy technické, Obchod a služby

Deskriptory EUROVOCu: eurotrh, kontrola dovozu, kontrola vývozu, řízení jakosti průmyslových výrobků, volný trh

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)