Usnesení PS č. 1485

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/ - třetí čtení (6. listopadu 2009)

Související sněmovní tisky

907 Vl. n. z. o akreditaci a dozoru nad trhem
ISP (příhlásit)