Sněmovní tisk 825
Vl. n. z. o penzijním spoření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 825/0 dne 12. 5. 2009.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 5. 2009 (usnesení č. 392). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 826 (Vl. n. z. o penzijním spoření - související).


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Pojištění, Spoření

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční instituce se zvláštním posláním, penzijní připojištění, sladění sociálních zabezpečení, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)