Sněmovní tisk 826
Vl. n. z. o penzijním spoření - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 826/0 dne 12. 5. 2009.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 5. 2009 (usnesení č. 392). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 825 (Vl. n. z. o penzijním spoření).


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Pojištění, Spoření

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, penzijní připojištění, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)