Sněmovní tisk 811
Novela z. o podpoře sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Šoltys, Ladislav Šustr) předložila sněmovně návrh zákona 17. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: Šoltys Vladimír.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 811/0 dne 21. 4. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 5. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 5. 2009 jako tisk 811/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Sport

Deskriptory EUROVOCu: násilí, sport, sportovní vybavení, vandalismus, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)