Sněmovní tisk 771
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ambrozek, Vladimír Dlouhý, Robin Böhnisch) předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 771/0 dne 11. 3. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 9. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 4. 2009 jako tisk 771/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 4. 2009 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. arch. Václav Mencl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 29. 9. 2009 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/

Deskriptory EUROVOCu: právo na spravedlnost, prevence environmentálních rizik, správní řízení, územní management, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)