Sněmovní tisk 733
N.z.o zrušení z.o zákazu dodávek pro jader.elektrárnu Búšehr

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Petr Braný, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Pavel Hojda, Václav Snopek, Karel Šidlo) předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 733/0 dne 12. 2. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2009 jako tisk 733/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Mgr. Juraj Raninec a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1481).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 733/2 (doporučuje zamítnout).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Elektrárny, Obchod zahraniční

Deskriptory EUROVOCu: Írán, jaderná elektrárna, obchodní omezení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)