Sněmovní tisk 691
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 691/0 dne 23. 12. 2008.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 43)

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 28. 4. 2009.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutické náklady, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, výdaje na zdraví, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politika, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)