Sněmovní tisk 625
Novela z. o geologických pracích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 625/0 dne 3. 10. 2008.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Určil zpravodaje: Ing. arch. Václav Mencl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 24. 11. 2009.Hesla věcného rejstříku: Geologie, Hornictví, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: ložiska rud, nerostné zdroje, průzkum nerostných surovin, těžební průmysl, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)