Sněmovní tisk 489
Interpelace J. Klase na M. Bursíka ve věci dopadů Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů

Dokument

Autor: Ing. Jan Klas

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Klase na místopředsedu vlády a ministra pro životní prostředí Martina Bursíka ve věci dotazu: Jste si vědom následujících dopadů "Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OP ŽP 2007 – 2013", které jste dojednal? Jaké máte argumenty pro obhajobu svého postupu?
Adresát: RNDr. Martin Bursík
Podáno dne: 10. 4. 2008
Odesláno adresátovi: 19. 3. 2008
O zařazení na schůzi požádáno dne: 10. 4. 2008

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 4. 2008 jako tisk 489/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne:
  Projednávání bylo odročeno.
  Interpelace projednána dne: 5. 6. 2008 na 32. schůzi
  Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 804).Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, odpadní voda, úprava vodyISP (příhlásit)