Usnesení PS č. 804

k odpovědím členů vlády na písemné interpelace (5. června 2008)

Související sněmovní tisky

489 Interpelace J. Klase na M. Bursíka ve věci dopadů Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů
ISP (příhlásit)