Sněmovní tisk 46
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Kasal, Anna Čurdová, Eva Dundáčková, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 15. 9. 2006.
Zástupce navrhovatele: Kasal Jan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 46/0 dne 18. 9. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2006. Vláda zaslala stanovisko 19. 10. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 10. 2006 jako tisk 46/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 10. 2006 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: MUDr. Dagmar Molendová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 108).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 7 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 46/3, který byl rozeslán 8. 12. 2006 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 151, usnesení č. 157).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 12. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 8, dokument 8/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 12. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 19. 12. 2006 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 8/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2006 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 40).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 12. 2006 poslancům jako tisk 46/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 12. 2006 poslancům jako tisk 46/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 23, usnesení č. 169).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 2. 2007.

Zákon vyhlášen 20. 2. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 12 pod číslem 29/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Násilí domácí, Politika sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: domácí násilí, sociální pomoc, sociální služby, sociální zařízení

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)