Sněmovní tisk 435
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 435/0 dne 27. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 674).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 435/2, který byl rozeslán 13. 6. 2008 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 69, usnesení č. 838).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 285, dokument 285/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 285/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 295, které bylo rozdáno jako tisk 285/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 455).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 21. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 306/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Politika sociální, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, invalidní pojištění, osoba samostatně výdělečně činná, podmínky pro odchod do důchodu, sociální zabezpečení, starý člověk

Navržené změny předpisů (32)ISP (příhlásit)