Sněmovní tisk 17
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Dundáčková, Vlastimil Tlustý) předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2006.
Zástupce navrhovatele: Dundáčková E., Tlustý V..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 17/0 dne 17. 8. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2006 jako tisk 17/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 29, usnesení č. 50).Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Přestupky, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní předpisy, pokuta, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz, trestní sankce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)