Sněmovní tisk 161
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 161/0 dne 2. 3. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2007 (usnesení č. 84). Určil zpravodaje: RNDr. Libor Ambrozek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 247).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 161/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 161/2 (pozměňovací návrhy).
  • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 23. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 161/3 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 161/4, který byl rozeslán 27. 4. 2007 v 10:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 306).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 61, dokument 61/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Václav Vlček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 61/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 61/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 148).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 180/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Paliva a maziva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, daň z pohonných hmot, motorové palivo, náhradní palivo

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)