Sněmovní tisk 147
N.ústav.z. o referendu o umístění prvků protiraketové obrany

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: Grospič Stanislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 147/0 dne 9. 2. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2007. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2007 jako tisk 147/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2007 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Polanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 312).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2007.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 164).Hesla věcného rejstříku: Armáda, Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, protiraketová obrana, referendum, Spojené státy, vojenská základna, vojska v zahraničíISP (příhlásit)