Sněmovní tisk 130
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Středočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 22. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: Bendl Petr.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 130/0 dne 4. 1. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 1. 2007.
    Návrh zákona 5. 2. 2007 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, prevence environmentálních rizik, správní dohled, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)