Sněmovní tisk 1039
Návrh z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Dundáčková, Petr Bratský) předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: Dundáčková Eva,Bratský Petr.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1039/0 dne 29. 1. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 2010 jako tisk 1039/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Překlady a tlumočení, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, pracovník s několika odbornými kvalifikacemi, překlad, seznam, soudní vyšetřování, tlumočení, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)