Sněmovní tisk 1001
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 21. 12. 2009 jako senátní tisk 208/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 1. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 2. 2010 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 208/1 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 418).



Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředí, zpráva o činnosti



ISP (příhlásit)