Sněmovní tisk 988
Doh. mezi ČR a Polskou rep. o železnič. dopravě přes hranice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 988/0 dne 27. 5. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Břetislav Petr a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1809).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 988/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 988/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1933).

Senát

 • PS

  Milan Šimonovský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 5. 2005 jako senátní tisk 85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 7. 2005 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 85/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 85/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 199).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 27. 10. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 1. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 4 pod číslem 6/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Polsko, přeshraniční doprava, přeshraniční spolupráce, železniční dopravaISP (příhlásit)