Sněmovní tisk 983
Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace - CERN

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 983/0 dne 20. 5. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fischer, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1808).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 983/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1932).

Senát

 • PS

  Petra Buzková předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 5. 2005 jako senátní tisk 69/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 15. 6. 2005 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 69/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 6. 2005 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 69/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 7. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 184).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 27. 10. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 9. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 23 pod číslem 49/2014 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: CERN, Česká republika, evropské organizaceISP (příhlásit)