Sněmovní tisk 975
Novela zákona o advokacii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 975/0 dne 19. 5. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1761).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 975/2, který byl rozeslán 16. 12. 2005 v 13:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1406, usnesení č. 2098).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 244, dokument 244/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 244/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 341).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 79/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Advokacie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: advokát, disciplinární právo, odborná kvalifikace, profesní komora, služební tajemství

Navržené změny předpisů (15)ISP (příhlásit)