Sněmovní tisk 961
Smlouva mezi ČR a KLDR o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 961/0 dne 25. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 5. 2005 (usnesení č. 438). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1807).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 961/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 961/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1931).

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 4. 2005 jako senátní tisk 64/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 5. 2005 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 64/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 6. 2005 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 64/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 147).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 27. 10. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 1. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 3/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, Severní KoreaISP (příhlásit)