Sněmovní tisk 942
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Miloslav Kala, Milan Bičík, Václav Exner, Vlastislav Antolák, Ivana Levá, Stanislav Fischer) předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 942/0 dne 1. 4. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2005 jako tisk 942/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Cizinci, Školství

Deskriptory EUROVOCu: integrace přistěhovalců, migrace, migrující pracovník, střední vzdělání, výuka jazyků, vzdělávání cizinců, základní vzdělání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)