Sněmovní tisk 816
V.n.z. o podpoře výstavby družstevních bytů ze SFRB - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 117, dokument 117/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek), Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Alena Venhodová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 142 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 46 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 8. 2005 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 117/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 117/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 117/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 203).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 816/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 816/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 107, usnesení č. 1851).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 378/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, družstevní dům, financování z veřejných prostředků, hypotekární úvěr, právnická osoba, pronájem nemovitosti, stavební politika, stavební výpomoc

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
211/2000novelizujeZákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů816/0
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech816/0


ISP (příhlásit)