Usnesení PS č. 1734

k vládnímu návrhu zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) /sněmovní tisk 816/ - třetí čtení (22. června 2005)
ISP (příhlásit)