Usnesení PS č. 1390

k vládnímu návrhu zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení (25. listopadu 2004)




ISP (příhlásit)