Sněmovní tisk 783
Novela z. o zvláštní ochraně svědka

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 783/0 dne 1. 10. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 2004 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1490).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 783/2, který byl rozeslán 17. 6. 2005 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 330, usnesení č. 1755).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 107, dokument 107/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 7. 2005 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 107/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 107/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 220).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 349/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: soudní dokazování, trestní řízení, veřejná bezpečnost, výslech svědka

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)