Sněmovní tisk 634
Novela občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Dundáčková Eva a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 634/0 dne 14. 4. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 14. 5. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 5. 2004 jako tisk 634/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu vlastnictví, dědictví, občanskoprávní odpovědnost, převod vlastnictví, závazková odpovědnost, zemědělská nemovitost

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád634/0


ISP (příhlásit)