Usnesení PS č. 1340

k návrhu poslanců Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení (3. listopadu 2004)
ISP (příhlásit)