Sněmovní tisk 63
Vládní návrh zákona o integrované prevenci - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 63/0 dne 26. 9. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Josef Vícha a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 9. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 89).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 63/2, který byl rozeslán 16. 10. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 232, usnesení č. 148).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 10. 2002.
  Zákon Senátem schválen 15. 11. 2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 11. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 13. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 179 pod číslem 521/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: kontrola znečištění, opatření na kontrolu znečištění, prevence environmentálních rizik, prevence znečištění, přibližování legislativy, znečišťování atmosféry

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)63/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)63/0


ISP (příhlásit)