Sněmovní tisk 47
Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Vladimír Mlynář.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 24. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Dub a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 107).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/1 (návrh doplňujícího usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 315).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Vladimír Mlynář předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 61/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 61/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 98).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22.04.2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 7. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 34 pod číslem 70/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, humanitární pomoc, komunikační systém, koordinace poskytování pomoci, mezinárodní pomoc, pomoc obětem neštěstí, telekomunikaceISP (příhlásit)