Sněmovní tisk 378
Novela z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje a obce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

JUDr. Michal Hašek předložil sněmovně návrh zákona 27. 6. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 378/0 dne 30. 6. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2003 jako tisk 378/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 387, dokument 387/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Miloslav Pelc) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 336 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 387/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 344, které bylo rozdáno jako tisk 387/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 29. 7. 2004 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.
  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 23. 9. 2004 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 8. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 9. 2004.

Zákon vyhlášen 9. 9. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 167 pod číslem 485/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Školství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, chráněné území, převod vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)