Sněmovní tisk 234
N.z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Koudelka, Pavel Němec, Miloslav Výborný, Miloslav Kala, Stanislav Křeček) předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Koudelka, Němec, Výborný.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 234/0 dne 25. 2. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 2. 2003. Vláda zaslala stanovisko 20. 3. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 3. 2003 jako tisk 234/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Marie Rusová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 386).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 234/3, který byl rozeslán 25. 6. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 278, usnesení č. 584).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 131, dokument 131/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 7. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 131/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 185).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 234/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 234/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 18, usnesení č. 643).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Zákon vyhlášen 29. 10. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 360/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Exekuce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: soudní řízení, soudní spolupráce EU v trestních věcech, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky234/2
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů234/0


ISP (příhlásit)