Usnesení PS č. 643

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 234/4/ - vrácenému Senátem (23. září 2003)

Související sněmovní tisky

234 N.z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti
ISP (příhlásit)