Sněmovní tisk 234/0, část č. 1/8
N.z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti
ISP (příhlásit)