Sněmovní tisk 1225
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 29. 12. 2005.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1225/0 dne 4. 1. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 1. 2006. Vláda zaslala stanovisko 2. 2. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 2. 2006 jako tisk 1225/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: mzda, poslanec parlamentu, soudce, státní úředník

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců1225/0


ISP (příhlásit)