Sněmovní tisk 1225/0, část č. 1/198
Novela z. o platu představitelů státní moci
ISP (příhlásit)