Sněmovní tisk 117
Vl. n. zákona o obchodování s ohroženými druhy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 249, dokument 249/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš), Výbor pro evropskou integraci (PaedDr. Alena Gajdůšková), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 249/2 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 15. 1. 2004 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 249/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 2004 a přijal usnesení č. 215, které bylo rozdáno jako tisk 249/4 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 1. 2004 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 249/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 318).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 117/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 117/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 41, usnesení č. 899).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 5. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 100/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny, Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chráněný druh, obchodní licence, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, přeprava zvířat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)