Usnesení PS č. 184

k vládnímu návrhu zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení (29. listopadu 2002)
ISP (příhlásit)