Usnesení PS č. 899

k návrhu zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) /sněmovní tisk 117/3/ - vrácenému Senátem (10. února 2004)
ISP (příhlásit)