Sněmovní tisk 1142
N. z. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: Tlustý Vlastimil a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1142/0 dne 27. 9. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 9. 2005. Vláda zaslala stanovisko 27. 10. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 10. 2005 jako tisk 1142/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 65, usnesení č. 2240).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, dědictví

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)