Sněmovní tisk 1098
Novela z. o opatřen. souvis. se zákazem chem. zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Chemie, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chemická zbraň, chemický výrobek, kontrola dovozu, kontrola vývozu, kontrola zbrojení, nebezpečná látka, obchodní omezení, Organizace pro zákaz chemických zbraní

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)