Sněmovní tisk 1091
Zpr. o stavu zemědělství za rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2004

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 8. 2005 jako tisk 1091/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Zpravodajem určen Ing. Pavel Kováčik.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 19. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1091/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 2362).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, podpůrná politika, společná zemědělská politika, zemědělská ekonomika, zemědělská politika, zemědělská produktivita, zemědělská statistikaISP (příhlásit)