Sněmovní tisk 1084
2. dopln. plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

Senát

  • PS

    Karel Kühnl předložil Senátu dokument 11. 8. 2005 jako senátní tisk 132/0.

  • O

    Organizační výbor dne 9. 9. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

  • V
    • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2005 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 132/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)