Usnesení PS č. 2361

ke 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005 /sněmovní tisk 1084/ (21. března 2006)

Související sněmovní tisky

1084 2. dopln. plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2005
ISP (příhlásit)