Sněmovní tisk 1052
Novela zákona o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1052/0 dne 28. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Josef Hojdar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1823).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1052/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8., 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1052/2, který byl rozeslán 12. 12. 2005 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 957, usnesení č. 2074).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 226, dokument 226/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako tisk 226/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 1. 2006 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 298).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 1. 2006 poslancům jako tisk 1052/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 1. 2006 poslancům jako tisk 1052/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 8. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 589, usnesení č. 2181).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 80/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cena za dopravu, mýto, pozemní doprava, správní sankce, veřejná správa

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích1052/0
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky1052/0
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích1052/0
104/2000novelizujeZákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů1052/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů1052/2
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky1052/0


ISP (příhlásit)