Předpis 80/2006 Sb.

Citace80/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka30 (15. 3. 2006)
Účinnostod 1. 1. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1052 Novela zákona o pozemních komunikacích
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 80/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
104/2000novelizujeZákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
Derogace pasivní
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2


ISP (příhlásit)