Sněmovní tisk 937
Senátní n. ústav. z. o refer. o souhl. ČR se Sml. o Ústavě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Julínek, Liška, Mitlener, Adamec, Balabán, Bureš, Eybert, Hálek, Janalík, Kubera, Moldan, Oberfalzer, Palečková, Pavlata, Pelc, Pospíšil, Příhoda, Roubíček, Sehnal, Sobotka, Stříteský, Sušický, Šneberger, Tejnora, Vavroušek, Venhodová, Volný, Žák) předložila Senátu návrh zákona 13. 1. 2005. Návrh zákona rozeslán dne 13. 1. 2005 senátorům jako tisk 13/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Helena Rögnerová), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 16. 2. 2005 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 13/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 3. 2005 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 13/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 9. 3. 2005 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 13/3 (konstatuje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2005 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 60).

  Návrh projednán dne 24. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 84).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: Julínek, Liška, Mitlener.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 937/0 dne 1. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2005 jako tisk 937/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: evropská ústava, referendum

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)